Oficiální stránky obce Tovéř

Na Brabinku I - studie lokality

Vážení občané, rádi bychom Vám představili urbanistickou studii a výhody, které může realizace tohoto projektu  přinést obci a jejím občanům.

Stáhnout v PDF

  • finanční příspěvky pro obec na posílení stávají infrastruktury a rozvoj občanské vybavenosti, o využití prostředků si rozhodne obec sama (řádově miliony Kč)
  • spolupráce při investičních akcích obce (cyklostezky, chodníky, hřiště,výsadba zeleně a podobně)
  • zvýhodněná nabídka parcel místním občanům (současné stavební pozemky jsou z velké části zastavěny)
  • nová parkovací místa a veřejný prostor s lavičkami a zelení pro potřeby veřejných akcí jako jsou hasičské závody,dětské dny, jarmarky i běžné setkávání
  • omezení negativních vlivů zemědělství v přímém sousedství sídel (chemické postřiky polí v blízkosti zahrad, moderní způsob ukončení zastavěné části území - cestou) ve variantách 1 a 2
  • zlepšení přístupu na zahrady pro sousedící domy (stávající zástavbu)  ve variantách 1 a 2 
  • rozvoj a modernizace obce (umožnění dašího přirozeného rozvoje obce pro budoucí léta)

Na obrázcích můžete vidět  varianty 1 a 2 jakožto varianty původní, prezentované v lednu letošního roku. A dále variantu 3A , 3B, 3C kde jsou zapracovány připomínky z diskuze, která proběhla za účasti  občanů obce a několika zastupitelů.

V grafických částech studie je patrné, že celé území je členěno na část určenou pro bydlení v rodinných domech a na část, kde jsou umístěny plochy pro občanskou vybavenost (OV) a podnikání . Druhá část by tak přirozeně navazovala na již podobně fungující obecní plochu. Zejména využití ploch pro OV, by mělo být řešeno v širší diskuzi. Obě tyto části jsou odděleny parčíkem. Mezi stávajícími zahradami rodinných domů na jižní straně a novou zástavbou je navrženo odclonění v podobě souvislé výsadby a komunikace pro pěší.

Ve variantách 3A,3B,3C jsou vypuštěny plochy pro vybudování objěktů OV a jsou nahrazeny plochamy veřejného prostranství určenými pro aktivity v rámci obce, jedná se o volnou zatravněnou plochu, navazující na veřejné parkoviště a park.

V případě dotazů, připomínek, námětů nás neváhejte oslovit v diskuzi, nebo na mailové adrese.

Novinky z oficiálního webu Tovéře

Anketa

Jak nejlépe využít navrhovaný veřejný prostor?

    
    
    
    


Galerie obrázků

Varianta 1 - veřejně prezentováno 01/18

Varianta 2 - veřejně prezentováno 01/18

Varianta 3A - zapracovány připomínky z prezentace

Varianta 3B -zapracovány připomínky z prezentace

Varianta 3C - zapracovány připomínky z prezentace

 

Další obrázky...

 


Dnes je 6.12.2021
kalendář jmen

Počasí v Tovéři
Počasí Tovéř - Slunečno.cz

© Copyright 2016 - Tovéř
Tvorba WWW stránek, design - RTNext, v.o.s.